Categories
Kultūra ir menas

DAINAVOS koncertas ir apmąstymai Advento ir Šv. Kalėdų proga GIMĖ MUMS ŽODIS(atnaujinta)

DAINAVA Pavasarinis-koncertas-960x406  Gruodžio 21 d., šeštadienį, 7 v.v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette parke) 6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL

Bilietus į koncertą jau galima įsigyti internetu>>
arba telefonu: 1-800-838-3006.

Categories
Kultūra ir menas

Elona Anta. ,,Salve, Eduardai – Tervitus, Juchna‘‘

Eduardo kygos pristatymas  Baigiama rengti knyga albumas ,,Salve,  Eduardai – Tervitus, Juchna‘‘ apie dailininko Eduardo Juchnevičiaus  gyvenimo kelią, kūrybos ištakas. Knygoje bus publikuojami artimųjų, draugų,  dailininkų atsiminimai apie talentingą Maestro, jo literatūrinė kūryba. Projektą remia Šiaulių savivaldybė.  Leidinio rengėjas –Šiaulių Kultūros bendruomenė.

Categories
Kultūra ir menas

Danutė Šepetytė. Metas pripažinti Lietuvos karalių epochą

Prieš metus išėjusi literatūros tyrinėtojo, humanitarinių mokslų daktaro Algimanto BUČIO studija „Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė“ jau išleista pakartotinai. Galbūt autorius ir neklysta, teigdamas, jog karalių epochos pripažinimas lietuvio kilmės dokumentų iš esmės nekeičia, vis dėlto vargu ar suklysiu prieštaraudama: be jokios abejonės, šis trūkstamas dėmuo papildo jų turinį kilminga grandimi.

Categories
Kultūra ir menas

Janina Survilaitė: “Įtaigi Tautos istorijos iliustracija“

(kelios mintys Birutės Jonuškaitės romaną  „Maestro“ perskaičius).

Berno universiteto slavistikos-baltistikos katedros profesorius P. Locher`is yra nuėjęs reikšmingą produktyvų filologo/kalbotyrininko mokslininko kelią. Jis ne tik žinomas savo didžiuliu įnašu į lyginamosios slavų-germanų-baltų kalbotyros tyrinėjimo mokslus, kurie laikomi neįkainuojamais, bet ir gerai pažįstamas kaip senosios lietuvių raštijos: Bretkūno, Kuršaičio, Daukanto kalbos ir kultūros tyrinėtojas. Profesorius visuose savo pasisakymuose apie lietuvių literatūrą pabrėžia, kad seną ir unikalią savo istoriją turinti Europos šiaurės rytų  šalis Lietuva gali savo istorija didžiuotis, kurti ir savo senosios( ar dabartinės!)  literatūros tautiniu istoriniu  unikalumu teisėtai stovėti priešakinėse pasaulio kūrėjų gretose.

Categories
Kultūra ir menas

Mindaugas Iskevičius. Kultūros renginiai Kaune

Maloniai primename apie renginius:
Rugsėjo 23 d., pirmadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56) įvyks Aldonos Ruseckaitės eilėraščių knygos „Debesiu“ (Kaunas: Leidykla „Kauko laiptai“, 2019) pristatymas;

Rugsėjo 23 d., pirmadienį, 17 val. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, 322) vyks žurnalisto Gintauto Genio (1956–2017 m.) istorinių romanų trilogijos „Pagaunės medžioklė“ pristatymas;

Categories
Kultūra ir menas

Julija Iskevičienė. Nacionalinis Kauno dramos teatras – seniausias Lietuvos teatras pradeda savo šimtąjį sezoną!

Sukaupę šimtametę patirtį, norime išlikti gaivūs, gyvybingi, paveikūs ir jaudinantys taip, lyg būtume susitikę pirmą kartą.  Pirmasis profesionalus, pirmas rekonstruotas ir tas pirmas, į kurį nori sugrįžti čia kūrybinį kelią pradėjęs režisierius ir teatru susižavėjęs žiūrovas.

Todėl šį išskirtinį sezoną Jums pristatome ir pripažintų meistrų, ir daug žadančių jaunųjų kūrėjų darbus.

Categories
Kultūra ir menas

Janina Survilaitė. “ Atminimai apie JUOZĄ TUMĄ-VAŽGANTĄ“

Sveicarija Vaizgantas_virselis  Pusę amžiaus trinama senoji Lietuvos istorija šaukte šaukiasi atstatyti jos istorinį teisingumą. Istorikui  publicistui Juozui Brazauskui teisingas senosios istorijos atstatymas kelia ypatingą patriotinį rūpestį ir pareigą.

Categories
Kultūra ir menas

Audrius Plioplys. Artistic Explorations of Thought ( Meniniai minties tyrimai)

  Erythraean and Delphic Sybils (archival print on polycarbonate, 8 x 4 feet, rotates 3 rpm, 2019)

Categories
Kultūra ir menas

Lietuvių tautinių šokių ansamblis GRANDIS švenčia 60-metį

2019 Grandis plakatas  Juozo Lingio choreografinis vaizdelis ,,Duktė viena namie liko, skirtas GRANDIES jubiliejui.  Gegužės 4 d. 4 v.p.p., Carl Sandburg H.S. Auditorium, 13300 South La Grange Road, Orland Park, IL 60462

Categories
Kultūra ir menas

Poetė, dramaturgė, literatūtinių premijų laureatė Violeta Palčinskaitė Lemonte!

 Galerijoje SIELA susitikimas ir KONCERTASPalcinskaite Lemont Balandžio 28d., 1 val. p.p.