Categories
Aktualijos

Čikagos lietuviai tradiciškai rašė Nacionalinį diktantą

ND'16 Vėlyvą vasario 27 dienos naktį – 3:00 val. nakties (11:00 val. Lietuvos laiku) – net 28 lietuvių kalbos mylėtojai susirinko dalyvauti kasmetiniame Nacionalinio diktanto konkurse, dar trys rašė ankstyvą rytą. Šiais metais Čikagos apylinkėse naktį diktantą rašyti buvo galima Maironio lituanistinėje mokykloje, Lemont, bei Generaliniame konsulate Čikagoje. Ankstyvą rytą savo lietuvių kalbos žinias išbandyti buvo galima Gedimino lituanistinėje mokykloje, Mundelein.

Categories
Tėvynė mūsų

Ant Bilionių piliakalnio paminėtas Pilėnų atminimas

Vasario 27 d. Šilalės rajone ant Bilionių piliakalnio Varnių regioninio parko direkcija, Bilionių seniūnija ir Žemaičių kultūros draugijos nariai jau ketvirtus metus iš eilės paminėjo legendinį Pilėnų žygdarbį.

varniurp.am.lt nuotr.  Pirmą kartą prieš 680 metus įvykusį Pilėnų didvyrių žygdarbį, paminėjo kryžiuočių metraštininkas Vygandas Marburgietis. Pasak jo 1336 m. vasario 25 d., kryžiuočiai su gausia kariuomene – 200 riterių ir 6000 paprastų karių po kelių dienų kovos sunaikino kunigaikščio Margirio ginamą Pilėnų pilį. Priešui įsiveržus į pilį ir tikintis didelio grobio teko nusivilti, pilies gynėjai užuot pasidavę į vergiją, savo noru pasirinko mirtį. Šis jų poelgis tapo lietuvių kovų su kryžiuočiais simboliu.

Categories
Aktualijos

In memoriam. Romas Sakadolskis: „Užaugau su mintimi, kad grįšiu į Lietuvą“

Ketvirtadienį, vasario 25 d., mirė žurnalistas Romas Sakadolskis. Šios asmenybės atminimui primename pokalbį, su juo darytą 2009 m.

In memoriam. Romas Sakadolskis: „Užaugau su mintimi, kad grįšiu į Lietuvą“   Romo Sakadolskio balsas ne vienai lietuvių kartai tapo vilties ir tiesos, kuri prasiveržia net pro geležinę uždangą, simboliu. „Amerikos balso“ lietuvių kalba radijo laidos sovietmečiu buvo tarsi gaivaus oro gurkšnis, padėjęs neuždusti ideologizuotoje ir valdžios kontroliuojamoje kasdienybėje. Sugrįžęs į Lietuvą, R. Sakadolskis taip pat aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, dėsto universitete, rūpinasi informacinio raštingumo ugdymu mokyklose, skelbia publikacijas įvairiose žiniasklaidos priemonėse.